Cho m hoi co cách nào để uống ruou mà mặt k bị đỏ k. Mn cho m lời khuyên với?

10 câu trả lời 10