Mọi người hiểu thế nào về câu nói cháu đã hỏi bản thân mình chưa?

5 câu trả lời 5