Hỏi về YM bản mới?

sao YM bản mới ko có wc vậy? giờ muốn xài wc sao xài?
7 câu trả lời 7