Em có một cái nốt ruồi ở môi dưới bên phải vậy nó có ý nghĩa gì ạ??

6 câu trả lời 6