Cho mình hỏi thị trường tiêu thụ chả quế có tốt không mình đang chuẩn bị kinh doanh loại này cung cấp cho các cửa các tiểu thương bán lẻ?

4 câu trả lời 4