Mẹ tôi đi chùa cầu nguyện cho hai chị em tôi đi phỏng vấn đậu và cầu sức khỏe của mình không bện tật nhưng cáy bong Huệ gãy đó có phải là?

Cây bông hệ gãy có phải là gì không?
9 câu trả lời 9