Hỏi về việc cắt cây?

cái cây mình thấy nó dài quá mình đã lỡ cắt ngay cái thân của nó rồi, giờ cái thân chỉ còn 1 khúc khoản 4-5 cm. Vậy giờ nó có sống được và phát triển ko? hay là chết luôn rồi
4 câu trả lời 4