Cho e hỏi: vì sao vào lúc mặt trời lặn và mọc bầu trời có màu đỏ cam? Và vì sao luc mặt trời lặn đỏ hơn luc mặt trời moc ? Ai giúp e với!!!?

6 câu trả lời 6