ĐỐ VUI: Ba lần ba là mấy??? Không phải toán học cũng không phải bảng nhân đâu! Người đố: Linh ( Việt Nam)?

Gợi ý: Không phải là toán học cũng không phải bảng nhân đâu nha! :P
9 câu trả lời 9