Cấp chứng nhận hợp quy anavn.com/chung-nhan-hop-quy.h...

Cập nhật: Đến anavn.com khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, an toàn phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan
http://anavn.com/chung-nhan-hop-quy.html
4 câu trả lời 4