Bạn nào có thể đặt giúp mình 1 câu hỏi thật là vui (ko bậy bạ nhá) mà câu trả lời là "nhật bản" được không?

Số là mình đang làm 1 trò chơi ô chữ.
5 câu trả lời 5