"...Cho tôi mười ngón thiên thần Cho tôi mười ngón thiên thần ..."?

http://nhac.pro.vn/bai-hat/pho-dem-dan-nguyen-tam-doan.919o.html
"...Mây đen làm úa trăng gầy
Cho nên còn tiếng say mềm
Trước thềm ngàn lời vu vơ
Vì người hay mơ dòng đời như thơ. .."
Cập nhật: Mây đen làm úa trăng gầy.....nên đã mấy đêm rồi trăng không buồn treo trên không.....
2 câu trả lời 2