Chả hiểu sao nghỉ qua đêm từ 22h đến 11h +1 trai nước tinh khiết . Mà chủ nhà nghỉ lấy tận 310.000 vnđ .?

7 câu trả lời 7