"...Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi Đò vẫn đưa đưa ngược xuôi. Em ơi, em ơi! Đường về quê ta mấy bước Đường về quê xa mấy ngõ .."?

http://nhac.pro.vn/bai-hat/gio-ve-mien-xuoi-dan-nguyen.513b.html "...Mà sao người nỡ bỏ quên đường." Em ơi đường về quê xa mấy ngỏ, mà em sao em nở bỏ , bỏ quên người....ngày ấy bé vào lớp một- anh cũng bỏ qua mấy ngỏ, bây giờ không lẽ anh cũng bỏ mấy ngỏ qua ư...Gió về miền xuôi Anh đưa em cuối nẻo cuối... hiển thị thêm http://nhac.pro.vn/bai-hat/gio-ve-mien-xuoi-dan-nguyen.513b.html
"...Mà sao người nỡ bỏ quên đường."
Em ơi đường về quê xa mấy ngỏ, mà em sao em nở bỏ , bỏ quên người....ngày ấy bé vào lớp một- anh cũng bỏ qua mấy ngỏ, bây giờ không lẽ anh cũng bỏ mấy ngỏ qua ư...Gió về miền xuôi
Anh đưa em cuối nẻo cuối đường
Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh
Cập nhật: Em ơi ...trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày, trên đường anh đi đường chẳng nở hoa tí ti nào
4 câu trả lời 4