Lên thành phố bạn thích được nhìn cái gì nhất?

Cập nhật: Thành phố là nơi có nhiều tiện ích như ATM, ăn uống vui chơi và giải trí... Nó trở thành nơi dễ sống đối với người thu nhập cao, nhưng đối với người nghèo với thu nhập đủ sống thì cuộc sống không khác gì nô lệ
7 câu trả lời 7