Hãy phân tích những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp ở châu á?

5 câu trả lời 5