Có phải không?

Hư ảo
=
Ta cứ ngỡ tình yêu là chân chất
Thế nên ta cứ rót mật vào đời
Khi tỉnh ra...chỉ gió thoảng mây trôi
Ôm cây đàn...ta cười trong bóng tối

HÀN BĂNG TÂM
8 câu trả lời 8