"Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng .... Em đã đến và đã đến như áng mây Như cánh chim bay qua bầu trời ..."?

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/linh-hon-tuong-da-dan-nguyen.Ecv3iWyojGlC.html
"...Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng, đừng nhình nhau lâu .....Tôi đứng đó như hình một pho tượng
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi ...."
Cập nhật: Chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây.... nghe nuối tiếc gào thét..... giữa muôn sóng khơi..có mong gì gặp mà đợi lần thứ hai, em mãi là người mà ta không được gặp bao giờ....Tử Kì! em ơi em ơi thà không gặp gỡ.......ừm nên vì thế mà ta chờ, ta tìm và ta đứng đó như hình một pho tượng chờ gió cuốn về trời.
1 câu trả lời 1