Kì, em sợ điều gì, hình như tôi đang bất an hay lo lắng nhỉ! mà đó là điều gì Kì biết không còn tôi cũng không biết, có thể một cơn gió nhẹ.?

...làm xao động mặt hồ...và con ếch cỗ đang lơ đễnh gần đó giật mình tưởng mưa rơi....
2 câu trả lời 2