"Ai ơi , có trăng nào mà tròn mãi không vơi Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai Sương kia, sương đọng rồi vỡ ..."?

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-mot-nguoi-di-giang-tu.mI7P8yvCWh3Q.html
"..Mây hợp rồi tan, Hoa nở đợi tàn
Dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan .
Nếu biết, lối đi hiện giờ tìm đến tương lai...biển kia còn xanh
Anh còn gặp em .."
Cập nhật: "..Nhưng thôi, phút qua rồi chỉ là phút xa xôi Tâm tư, có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi . Thâu đêm, trăng còn mong sáng Đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm , Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em ." Đợi nắng lên rồi anh sẽ tìm em...tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam, nên ngàn năm ... hiển thị thêm "..Nhưng thôi, phút qua rồi chỉ là phút xa xôi
Tâm tư, có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi .
Thâu đêm, trăng còn mong sáng
Đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm ,
Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em ."
Đợi nắng lên rồi anh sẽ tìm em...tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam, nên ngàn năm không thể gặp em....
2 câu trả lời 2