Hỏi về kinh tế vĩ mô ( bác nào học ngành kinh tế cho em hỏi đi ) :( gấp lắm .. DEADLINE rồi :(?

GDP được định nghĩa là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng tại sao thành phần mua sắm của chính phủ trong GDP không bao gồm các khoản chuyển nhượng như là An sinh xã hội?
5 câu trả lời 5