Chuông điện thoại reo lên...." Tôi cho con tôi nghĩ luôn...nhà bao nhiêu công việc, mà bắt...." chưa kịp hiểu ất giáp gì.....?

..chưa kịp giải thích tí gì ...im lặng! thì ra bị người ta bới...mà có biết gì đâu, bé chẳng nói, thầy chẳng nói...giờ mới thấm trên răn dưới búa...đã bao năm chưa biết điều này nên giờ cũng còn đang ngơ ngẫn...không biết có buồn không, hay đang mĩm cười vì tất cả có thể xảy ra...
Cập nhật: tự nhiên nghe đau lòng em ơi......đau lòng em ơi.....
2 câu trả lời 2