Có thể giúp mình viết công thức cấu tạo, đánh số, đọc tên và viết ra các nhóm theo tên khoa học của thuốc cimetidin được k ạ?

Cho mình hỏi bên ngành dược chút được không ạ. Thuốc cimetidin bạn nào có thể viết tên ctct, gọi, đặt tên, đánh số và viết từng nhóm theo tên khoa học k ạ
4 câu trả lời 4