".Những lời này cho em Ta hơn ta khi đối mặt đời Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi nơi"..?

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhung-loi-nay-cho-em-dan-nguyen.tzx7aWxbXQ.html
"...Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Em găp anh ngoảnh mặt anh găp em gục đầu
Khoảng buồn dài hun hút đoạn buồn một lần qua
Cập nhật: Những lời này cho em ta đợi ta khắc khoải nửa đời
Thôi đam mê thả mộng về người
Chết giữa đọa đày khi tàn mộng em ơi.
......đêm đơn côi chợt thấy đêm dài....
1 câu trả lời 1