29/10/2011: THIẾU NỮ BÁN HÀNG RONG?

29/10/2011: THIẾU NỮ BÁN HÀNG RONG Này này! thiếu nữ, đẩy xe ơi! Nóng, lạnh, đậu nành, hay sữa tươi Vú sữa, mận, đào, măng cụt nữa Dừa sim, dừa nước, bán cho tôi Đậu nành nóng lạnh, thì em bán Trái chín, anh ơi, đã có người Rất tiếc, bởi vì, anh đến muộn Tiếc vì trái chín đã có nơi Levanm45 Xem Thêm:... hiển thị thêm 29/10/2011:
THIẾU NỮ BÁN HÀNG RONG
Này này! thiếu nữ, đẩy xe ơi!
Nóng, lạnh, đậu nành, hay sữa tươi
Vú sữa, mận, đào, măng cụt nữa
Dừa sim, dừa nước, bán cho tôi
Đậu nành nóng lạnh, thì em bán
Trái chín, anh ơi, đã có người
Rất tiếc, bởi vì, anh đến muộn
Tiếc vì trái chín đã có nơi
Levanm45

Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2014/10/29102...
4 câu trả lời 4