Cho hỏi chiếc ví của đàn ông việt nam hay dùng để được tối đa bao nhiêu tiền việt nam trong đó?

Cho hỏi chiếc ví của đàn ông việt nam hay dùng để được tối đa bao nhiêu tiền việt nam trong đó?
8 câu trả lời 8