Tôi năm nay52 tuổi đi làm công ti liên tục20 năm lương là4,6 hệ số2.9.Tôi muốn nghỉ mất sức thì tiền lương hưu mỗi tháng lãnh được bao nhiêu?

4 câu trả lời 4