Mình sinh năm 1999 năm nay 17 tuổi học lớp mấy ?!?

24 câu trả lời 24