Mọi người có thể chỉ giúp mình cách tính ngày giờ để hiểu nhất đc ko??

6 câu trả lời 6