Cho hỏi chiếc ví của đàn ông việt nam hay dùng để được tối đa bao nhiêu tiền việt nam trong đó?

4 câu trả lời 4