E mơ thấy có hàh tinh màu đỏ như teăng nguyệt và hành tinh màu vàg ... Sau đó e thấy mình bị mù?

5 câu trả lời 5