Bóp da để được bao nhiêu tờ 500k trong đó.?

4 câu trả lời 4