Bóp da để được bao nhiêu tờ 500k trong đó?

3 câu trả lời 3