Cho mình hỏi?

Cho mình hỏi:
1. Có nên kiếm tiền ảo trong game để bán ra tiền thật?
2. Có nên kiếm tiền ảo trong game để bán ra tiền thật nhưng khi người ta đưa tiền thật mà mình lại không đưa tiền ảo trong game cho người ta?
4 câu trả lời 4