Chỉ sửa chữa Súng bắn keo silicon loại cắm điện để dùng?

Súng bắn keo silicon loại cắm điện của e nó bị giấy hay cái gì ấy làm nghẽn tắc nên không bắn keo ra được. Ai biết sửa có lòng hảo tâm chỉ sửa với ạ. E cảm ơn
6 câu trả lời 6