Thế nào là người kém duyên?

Khi nhìn về mặt tướng số, thế nào là người kém duyên.
5 câu trả lời 5