Những phế tích còn đẹp hơn một số công trình đương đại , bạn thấy sao nào :) ?

5 câu trả lời 5