Ở đâu Hà Nội bán chim bồ câu rẻ ?

Mình ở Hà Nội mình muốn mua chim bồ câu, chim bồ câu thịt, chim bồ câu pháp, chim bồ câu tươi ở hà nội phải mua ở đâu ở Hà Nội ? Chim bồ câu cắt tiết bỏ lông cân nên từ 3,2 lạng trở nên , chim to ... dùng cho nhà hàng khách sạn ?
7 câu trả lời 7