Nơi bán con giống đà điểu?

Cho hỏi ở nước Việt Nam mình, nơi nào bán con giống đà điểu từ 1 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.
6 câu trả lời 6