Cho mình hỏi mình lỡ quan hệ với ban gái lúc nó say không còn biết trơi đất gì nữa liệu bạn gái em nó có biết không ,làm xong e đã xử lí .?

9 câu trả lời 9