Cho hỏi đại học y dược tphcm đã áp dụng đào tạo bădt buộc 18 tháng sau tốt nghiệp bác sĩ đa khoa chưa ạ?

4 câu trả lời 4