Xác định số oxi hoá của từng nguyên tử trong hợp chất CuFeS2?

5 câu trả lời 5