Em hãy cho 1 số ví dụ về cây chịu phèn, khoảng 3 ví dụ?

Em hãy cho 1 số ví dụ về cây chịu phèn, khoảng 3 ví dụ
5 câu trả lời 5