Ai giúp mình giải thích vì sao lúa lại là thực vật C3 vậy ạ? Xin cảm ơn?

5 câu trả lời 5