Gà trống khi giao phối với gà mái 1 lần là thụ tinh cho cả đám trứng luôn hay sao ạ?

7 câu trả lời 7