Làm sao có thể đánh bi da gom và chạy đạn tốt ạ?

4 câu trả lời 4