Mình bị viết lên áo khoác đồng phục xong mình đã sử dụng bút xoá tô lên dòng chữ và rất hối hận :( bây giờ mình lên làm thế nào để xoá đây ?

Giúp mình với gấp quá :((
9 câu trả lời 9