Cây có hô hấp ko? muốn biết ta làm thế nào ?

9 câu trả lời 9