Mùa đông ở Việt Nam có khắc nghiệt hơn mùa đông ở nước khác không?

Bạn mình đang du học ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều kể rằng bên đó nhiệt độ xuống đến âm nhưng cảm giác không khắc nghiệt như mùa đông Việt Nam. Một vài người trở về từ Nga hay Anh cũng chia sẻ nếu nhiệt độ ở Việt Nam khoảng 30 độ C thì cảm giác giống như 20 độ C ở bên đó. Xin hỏi có đúng không và tại sao... hiển thị thêm Bạn mình đang du học ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều kể rằng bên đó nhiệt độ xuống đến âm nhưng cảm giác không khắc nghiệt như mùa đông Việt Nam. Một vài người trở về từ Nga hay Anh cũng chia sẻ nếu nhiệt độ ở Việt Nam khoảng 30 độ C thì cảm giác giống như 20 độ C ở bên đó. Xin hỏi có đúng không và tại sao lại như vậy?
5 câu trả lời 5