Cách thu hẹp khoảng cách giữa dấu gạch đầu dòng và chữ kế tiếp trong word 2013?

Khi gõ dấu gạch đầu dòng, gõ khoảng trắng thì nó cách ra 1 khoảng khá xa, làm cách nào để thu hẹp khoảng cách này
3 câu trả lời 3